Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
luminousfeelings
luminousfeelings

Akceptacja to największy komplement, jaki można otrzymać.

— Maciej Frączyk "Zeznania Niekrytego Krytyka"
Reposted frompusiek pusiek viapanizwasem panizwasem
luminousfeelings
9093 11d6

horusszahhak:

do u ever just

Reposted fromthatsridicarus thatsridicarus vialugola lugola
luminousfeelings
Są chwile, kiedy myślę, że nie pasuję do jakiejkolwiek relacji międzyludzkiej. 
— kafka
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaunco unco
luminousfeelings
6676 899b 500
Reposted fromnotreadytodie notreadytodie viamountains mountains
luminousfeelings
2976 8b1a 500
Reposted frombisia bisia viamagdanestor magdanestor
luminousfeelings
3739 59b4
Reposted fromslodziak slodziak viausmiechprosze usmiechprosze
luminousfeelings
luminousfeelings
7903 703b
Reposted fromonlywhite onlywhite viaszmaragdowykot szmaragdowykot
luminousfeelings
luminousfeelings
luminousfeelings
Reposted frombiru biru viausmiechprosze usmiechprosze
luminousfeelings
5109 8f71
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaIriss Iriss
luminousfeelings
daj mi spokój 
ja nie mam ochoty 
ja to pierdolę 
dziś jestem w nastroju 
nieprzysiadalnym 
— Świetlicki Marcin
Reposted fromnoticeable noticeable viamagdanestor magdanestor
luminousfeelings
Myślisz mi się. Nieprzerwanie.
— Wojciech Kuczok
Reposted fromplayinglove playinglove viamagdanestor magdanestor
luminousfeelings
2319 432b
Reposted fromtakeyoutomygrave takeyoutomygrave viaIriss Iriss
luminousfeelings
7098 06d7
Reposted frommisza misza viaunco unco
luminousfeelings
5986 c40c 500

manipulated:  Egon Schiele - Les amants 1909

Reposted fromstay-here-tonight stay-here-tonight vialugola lugola
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl